KODEXY

 

HRÁČ
DOCHVILNOST: Chodím včas
PŘIPRAVENOST: Na každý trénink chodím připravený a vždy vím, co se bude dělat.
VZOR: Jsem vzorem svým svěřencům.
VZDĚLÁVÁNÍ: Chci být lepším trenérem, proto se stále učím a vzdělávám
DRESSCODE: Na tréninky a jiné klubové akce chodím v klubovém oblečení; reprezentuji klub
DŮSLEDNOST: Jsem důsledný v tom, co vyžaduji od hráčů i rodičů
RESPEKT: Chovám se k hráčům, rodičům i ostatním členům klubu s respektem a úctou
 

TRENÉR

DŮSLEDNOST: Dbám na to, aby moje děti měly správné vybavení na tréninky a zápasy
DŮVĚRA: Důvěřuji trenérům a respektuji jejich rozhodnutí
PODPORA: Podporuji svoje děti i jejich spoluhráče za všech okolností. Vím, že výsledek není na 1. místě.
SLUŠNOST: Nepokřikuji na hráče, trenéry, ostatní fanoušky ani na rozhodčí
ZDRAVENÍ: Zdravím všechny členy klubu i jiné osoby, které potkám na hale
NÁVYKY: Vedu děti ke správným návykům (životospráva, spánek) a k samostatnosti
FANDÍM SLUŠNĚ: Chovám se slušně a fandím dle pravidel fair play

 

RODIČ / FANOUŠEK

SLUŠNOST: Zdravím všechny osoby na hale bez ohledu na věk
DOCHVILNOST: Chodím včas
DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL: Dodržuji týmová pravidla, hraji dle florbalových pravidel a chovám se podle pravidel fair play
POKORA: Chovám se s úctou k soupeři a rozhodčím a na nikoho se nepovyšuji
REPREZENTACE: Na všech klubových akcích reprezentuji klub svým chováním i klubovým oblečením
ZODPOVĚDNOST: Jsem zodpovědný za svůj výkon na tréninku i v zápase a za přípravu na něj.
PŘÍSTUP: Jsem pracovitý, vše dělám na 100% a jsem vzorem pro své mladší spoluhráče.
 

 

Partneři

                                                    

 
   
                                                           

 

Logo mobil menu